september 2016

Istrehågan - Norges Stonehenge

For 11 år siden reiste jeg rundt hele Skottland for å blant annet besøke steinsirkler, noe det var mye av, og jeg fant dem svært inspirerende og fascinerende. Jeg har imidlertid savnet noe tilsvarende her til lands. Jeg vet det finnes diverse steinsirkler her, men de fleste er ganske små, og med lave steiner, så de er liksom ikke like imponerende. Det finnes også en god del enkeltstående bautasteiner. Jeg fant en gang en gammel nettside der man kan få oversikt over megalitter og lignende kulturminner i Norge og andre steder i verden, og den er egentlig ganske fantastisk. Her er en link: www.megalithic.co.uk. Du kan til og med sortere ut fra fylke og type kulturminne. Jeg tror det må være der jeg først leste om Istrehågan. (Stemningsfull musikk)

Steinsirkler er ofte mer imponerende når man først er der. Som med så mye annet, så mister man en del av magien ved å bare se et bilde. Mange liker å gå rundt på slike steder og bare føle på de eldgamle energiene, og tenke på tidligere tider. Istrehågan er et perfekt sted for dette. Ettersom vi likevel var i området for å besøke familie, måtte vi bare ta turen innom. Steinsettingene skuffet så absolutt ikke, faktisk ble jeg om mulig bare enda mer imponert. For et episk, mystisk, vakkert sted! 

Selv har jeg aldri hørt om noen andre som har vært på Istrehågan, eller hørt stedet omtalt en gang... (men så kan det jo være fordi jeg bor mye lenger nord i landet). Kanskje stedet bare er en godt bevart hemmelighet? Og godt er det, for vi møtte ingen andre mens vi var der, og dermed var det ingen som behøvde å bli skremt av oss i flagrende kapper. I ettertid har jeg lest at noen kaller Istrehågan for Norges svar på Stonehenge. Noe jeg absolutt kan si meg enig i, jeg er ganske sikker på at ingen steinmonumenter her til lands er like imponerende som disse. Fortell meg gjerne om jeg tar feil ;) 

Istrehågan består av 3 runde steinsirkler og 2 steinsettinger formet som skip. På området er det funnet beinrester, spillebrikker av bein, keramikk, bjørneklør og rester av kull. Det ser ut til å ha vært aktivitet der fra 500 f.Kr. - 1000 e.Kr. Steinene er opptil 4 meter høye. Istrehågan ble gravd frem i løpet av en prosess på ca 50 år, før det var sirklene knapt synlig. Det er nok ikke før de siste 10 årene at stedet virkelig har begynt å se flott ut. Det er også fint å gå i skogen rundt, og noen har plantet eiketrær rundt Istrehågan som begynner å vokse seg store... det kommer til å bli helt magisk etter hvert! 
 

English translation: 11 years ago, I traveled around in Scotland to visit stone circles among other things, there was a lot of them and I found them very inspiring and fascinating. However, I've missed something similar here in Norway. I know there are various stone circles here, but most are quite small and low, so they are somehow not as impressive. There is also a fair amount of monoliths. I once found an old website where you can get an overview of megaliths and similar monuments in Norway and elsewhere in the world, and it's really quite amazing. Here is a link: www.megalithic.co.uk. I think it must be where I first read about Istrehågan.

Stone circles are often more impressive once you are there. Liker with so many other things, you lose some of the magic by just seeing a picture. Many people like to walk around in such places and just the feel the ancient energies, and contemplate the past. Istrehågan is a perfect place for this. Because we still were in the area to visit family, we just had to stop by. Istrehågan did definitely not disappoint, I was actually quite impressed. What an epic, mysterious, beautiful place!

Alctually I had never heard of anyone else who had been to Istrehågan. Maybe it is a well-kept secret? We also did not see anyone else while we were there, so nobody needed to be intimidated by us in our fluttering cloaks ;) Later I read that some people call Istrehågan for Norway's answer to Stonehenge. Something I certainly can agree with, I'm pretty sure that no stone monuments in this country is as impressive as these. Please let me know if I'm wrong;)

Istrehågan consists of 3 round stone circles and two stone formations shaped like ships. On site is found bones, old games, pottery, bear claws and coal. It seems to have been activity there from 500 BC - 1000 AD. The standing stones are up to 4 meters high. Istrehågan were unearthed during a process of about 50 years, before that it was barely visible. It's probably not until the last 10 years that the place has really begun to look good again. Around the site is beutiful oak trees and forest. 


Istrehågan sett fra avstand


I runde steinsirkler virker det som at 7 eller 9 steiner var det vanlige... begge disse tallene har lenge blitt sett på som magiske eller mystiske, så det gir jo mening. ​  Bonus: Litt lenger nord for Istrehågan, er det noen helleristninger som viser mennesker som er formet som små spiraler. Vi måtte selvsagt se på dem med det samme. Spiraler er alltid fascinerende, uansett. 


De kalles for helleristningene på Haugen.


Liker du å besøke gamle steder? Har du noen slike steder du liker spesielt godt? Har du besøkt en steinsirkel? 

#steinsirkel #istrehågan #stonecircle #fornminne #historie #historisk #middelalder #kappe #eventyr #fantasy #reise #magi 

, Trondheim

Et lite skogsvesen som er her for den grønne jorda og for vår fremtid på denne vakre planeten, på søken etter glemt visdom og alt det forunderlige og magiske som er her og nå. Kontakt: hvitveispike@hotmail.com

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer


Lenkerhits