august 2010

Permakultur

Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å jobbe med, og ikke mot naturen.

Det går ut på å bevisst skape et økologisk bærekraftig system som heller enn å utarme jorden, skaper liv og overflod. Permakultur består av mange forskjellige elementer som søker å fungere sammen som en enhet, og bygger på naturens egne prinsipper. Disse prinsippene er perfeksjonert over millioner av år, og gir den beste forutsetning for å skape et vakkert og fullverdig liv for hele økosystemet. 

Permakultur brukes i dag over hele verden og søker alltid å benytte lokale ressurser, dyrkemuligheter og dekke de grunnleggende livsbehov med bruk av minst mulig ressurser. Permakultur er ikke energi- eller kapitalkrevende men forutsetter iakttakelse og kreativitet, for å gjenskape naturlige økologiske systemer.

Vårt nåværende jordbrukssystem har beveget seg inn i et blindspor. Vi trenger å vektlegge andre verdier i fremtidens samfunn. Permakultur skaper et fullverdig liv i et økologisk perspektiv og viser i praksis hva dette betyr. 

I motsetning til det moderne jordbruket som forbruker 10 ganger mer energi enn det som produseres, gir permakultur mulighet til å produsere ti ganger mer enn hva som blir investert. Energiforbruket kunne dekkes av bøndenes og dyrenes arbeidskraft alene. Denne muligheten virker nok ennå skremmende på de fleste mennesker. Vi er blitt fortalt at valget bare består mellom et høyteknologisk og meget energiforbrukende landbruk eller et med hardt og slitsomt arbeid.

Å legge om til økologisk landbruk reduserer energibruken, fordi framstilling av kunstgjødsel og sprøytemidler er meget energikrevende. Dessverre benytter også ofte det økologiske landbruket monokultur, store maskiner og transporterer produkter over store avstander. Dermed bruker hele prosessen mer energi enn hva som produseres. Det blir gitt svært liten oppmerksomhet til selve organiseringen av tunet, bygningene og jorda som et fullstendig helhetlig innbyrdes forbundet system. 

Permakultur har hentet inspirasjon fra både tradisjonelt jordbruk, hagedyrking, økologisk og biodynamisk jordbruk, men også moderne teknologi og energibruk. Det er dermed blitt et knutepunkt for grønne og alternative dyrke- og levemetoder, og utvikler seg fritt og grenseløst i forhold til dette. I permakulturen inngår både mennesker, planter, dyr, arkitektur, teknologi, vitenskap, spiritualitet, kultur og økonomiske systemer. Det er et selvbærende samfunn som styres av folket selv, heller av noen få på toppen.

Det universelle symbolet for permakultur

Mange steder i verden har mennesker hager som minner om naturlige skoger, der alt dyrkes slik det opprinnelig vokser. En naturlig skog består lagvis av trærnes løvkroner, mindre trær, store busker, små busker og nederst urter og grønnsaker. I et slikt system produseres det store mengder organisk materiale, mye mer enn i en monokultur som en åker, den utgjør jo bare et enkelt lag i omtrent en halv meter høyde. En skog bestående av utelukkende spiselige planter vil gi mye større utbytte, og selv små skoghager kan gjøre folk selvforsynte med mat, og gi avling for salg.

En naturlig skog vedlikeholder seg selv ved hjelp av sollys, regn og omdannelsen av jordens mineraler til plantenæring. Sammenlignet med en slik skog blir åkeren et trist syn. Den skal regelmessig pløyes, harves, såes, gjødsles, lukes, sprøytes og på andre måter beskyttes mot parasitter. Alt dette er svært arbeids- og ressurskrevende. Dersom vi kunne skape økosystemer lik skogen, men med flere spiselige sorter, kunne man spare mye energi og arbeid.

Jordkloden er preget av en stor variasjon med hensyn til fysiske, biologiske og kulturelle forhold. Et godt design for et bestemt område kan vise seg uhensiktsmessig i et annet område. Designprinsippene kan derfor bare brukes sammen med detaljert kjennskap til lokale forhold og derfor varierer permakulturdesign fra sted til sted. Permakulturdesign vil være forskjellige fra land til land og fra hage til hage. Selv små forskjeller i klima, jord og vegetasjon tas i betraktning ved utformingen. Også forskjeller i beboernes behov, smak og livsstil integreres i designet.

De fleste mennesker er klar over at vi nå er nær grensen for Jordens bæreevne og at vi må endre våre destruktive vaner og ta ansvar for det som skjer. Det ene eksisterer på grunnlag av det andre. Våre handlinger slår alltid tilbake på oss selv, hva vi gjør mot andre og annet, gjør vi mot oss selv. Vi er en del av helheten, og ønsker ikke å ødelegge vårt livsgrunnlag. Mennesket kan ikke distansere seg fra sin omverden. Ved å ikke verdsette oss selv, vil vi heller ikke være i stand til å elske plantene, dyrene og menneskene rundt oss.

Innenfor permakultur tenker og handler man ansvarsbevist ikke bare mot jorden men også i forhold til hverandre. Dette inkluderer alt levende og ikke levende.. planter, dyr, jord, vann, stein og luft, og anerkjenner alts naturgitte verdi. Kjernen er ikke konkurranse, men samarbeid og samhold mellom alle ting.(Illustrasjonsfoto, stort sett ikke mine bilder!)

Sakset (hovedsaklig) fra en artikkel jeg skrev om Permakultur for et par år siden.

Permakultur og selvforsyning (mai og juni)

Dette er som vanlig et ganske forsinket blogginnlegg, egentlig glemte jeg helt å poste det, og årsaken til det er at jeg har vært svært opptatt i tillegg til at jeg stort sett har levd ute i skogen i sommer uten teknologi og nett, noe jeg har stortrivdes med ;)

~*~*~~*~~*~*~

I tiden etter Slovakia har jeg holdt til på en øy utenfor Molde, hvor jeg har holdt på med diverse hage- og dyrkingsprosjekter og forberedt den videre reisingen min. :) Det er et helt nydelig sted som jeg kommer til å bo en del på, så jeg hjelper med glede til å forvandle stedet til en frodig permakulturhage full av mat i form av frukttrær, bærbusker, urter og grønnsaker.

Dette innebærer temmelig mye arbeid, skjønt ikke så mye i forhold til alle andre dyrkingsteknikker. Jeg går ut fra at de fleste er ukjent med begrepet permakultur, men jeg skal legge ut en liten tekst jeg skrev om emnet for et par år siden. Jeg har vært forelsket i permakultur i over 4 år siden jeg først leste om det. På den tiden gikk jeg skole for økologisk jordbruk (og gamle håndtverksteknikker, primitiv overlevelse etc.), fordi det var det nærmeste jeg kunne komme en måte å samarbeide med jorda på som jeg hadde utviklet i mitt eget hode. Da jeg fant ut om permakultur fant jeg ut at jeg egentlig ikke trengte å finne opp hjulet på nytt ;) Men jeg hadde allerede full forståelse for hele konseptet (følelsesmessig sett), som om det ligger i dypet av min sjel... Jeg er overbevist om at om det er noe som kan redde denne vakre planeten og dem som lever her, så er det dette! Jeg ble født her på Jorden for å skape en vakrere, grønnere og mer fortryllende verden, for å være med å løfte oss som art til nye høyder, for å revolusjonere og forvandle. :) Og vi må alltid være den forandringen vi ønsker å se. Permakultur og skogshager (forest gardening) er mine største håp, i tillegg inspireres jeg av de spirituelle biodynamiske jordbruksfilosofiene.

I sommer skal jeg som et ledd i prosjektet mitt om bærekraftig utvikling endelig ta permakulturkurset, den eneste formen for utdanning som finnes i Norge. Man vil da få et sertifikat, slik at jeg etter 3 år med egne prosjekter vil kunne få diplom slik at jeg kan undervise andre :) Det som betyr mest er selvfølgelig å lære det av kompetente folk, slik at jeg slipper å holde på like amatørmessig som tidligere ;)

Rent praktisk sett har jeg i det siste plantet en del frukttrær, bærbusker, blomster og urter om hverandre, samt laget til et grønnsaksbed av en gammel robåt. Vi måtte også sage ned noen grantrær for å gjøre plass og gi lys til flere frukttrær, så vi har nå saget og kløvd en mengde av ved for hånd, slik at vi holder varmen gjennom hele vinteren, så nå ble vi selvforsynt med ved/oppvarming. *puh*

Selvforsyning er forresten en av hovedinteressene mine. Det er to måter å bidra til en grønnere verden på, den ene er via forbruk av såkalte økologiske, grønne og fairtrade varer, noe som i grunnen bare fører videre det moderne samfunnets konsumerisme og egentlig ikke løser eller forandrer på så veldig mye.... den andre er å produsere maten, energien, klærne, kosmetikken og tingene man trenger selv, eller i samarbeid med andre i lokalmiljøet. Det er dessuten utrolig givende og spennende, gøy og det trenger faktisk ikke å være så slitsomt heller. Om man har en 6-timers arbeidsdag på sitt eget landområde mener jeg at man vil klare seg veldig bra om man bruker de beste løsningene og teknikkene. <3

For meg er å samarbeide med naturen og universet den aller høyeste form for kunst, å skape slik som skaperen i et virkelig, 3- dimensjonalt (for ikke å snakke om 4-dimensjonalt) landskap. Jeg har valgt det visuelle landskapet av Liv fremfor andre kunstformer fordi det er så mye mer meningsfullt for meg å ha en direkte kontakt med eksistensen og kilden. Det er vår oppgave her på planeten, det vi er spesialtilpasset til å gjøre. Og da mener jeg å jobbe med naturen på en mye dypere og mer spirituell måte enn hva som er vanlig i dag, slik at det ikke eksisterer noe egentlig skille mellom meg og mine omgivelser. Mitt landområde er den ytre manifestasjon av mitt vesen, et sted av kjærlighet og trygghet som nærer meg og mine optimalt. Harmoni, balanse, innsikt og forståelse.

Det er derfor jeg er på utkikk etter et eget landområde som kan kalles mitt (for all tid). Det burde selvsagt vært en fødselsrett å få utdelt et stykke land hvor man kan livnære seg, i alle fall om Moder Jord/Gaia hadde fått sin vilje :) Men siden vi lever i en verden av mørkere krefter, har jeg vært nødt til å jobbe i flere år kun for å tjene opp nok penger til å kjøpe meg et lite grønt område og litt skog. Helt siden jeg var 14 år hadde jeg bestemt meg for at om jeg en dag ble rik skulle jeg kjøpe opp store naturområder for å verne dem, og jeg hadde også bestemt meg for å flytte til skogs. Forhåpentligvis blir den drømmen snart til virkelighet, og det på langt mer fantastisk vis enn jeg hadde visualisert meg den gang. Drøm og visualiser av hele deres hjerte, og skap det, gjør det virkelig!

Noen bilder fra tiden som har gått:


Jeg fant en bitteliten hytte inne i skogen ;P

De neste bildene er fra området rundt hytta vi bor på:
Her er den gamle båten vi har fyllt opp med lag på lag med jord og kompost. Vi valgte å legge en gammel presenning i bunnen som vi boret noen hull på, slik at båten skulle holde seg litt lengre. Gleder meg til å komme hjem og høste mye god frisk mat! Båten er ganske så stor, og vi plantet ut en del vekster vi hadde sådd innendørs tidlig i vår, samt at vi spredde en fin liten mengde med frø overalt ellers. Det siste steget er å legge et dekke av halm over det hele.På midten har vi sukkererter som kommer til å vokse oppetter trådene vi festet som et seil..Og her er en liten del av veden vi har ordnet oss. Jeg synes det er greit å ta ned litt gran for å gi plass til edelløvtrær og frukttrær


Epletreet vi plantet i fjor blomstrer fint og trives :)


Urtespiralen vi lagde i fjor har blitt grønn og fin :) Har skrevet et innlegg om hvordan du også kan lege en, som jeg skal prøve å poste snart.


I hele vår/sommer har jeg sanket mengder av brennesle, skvallerkål, løvetann, geitramsskudd, surblad, karve og andre grønne blader til bruk i mat, spesielt supper :) Jeg har også sanket mye urter, skjønt årets vinterforråd som ble sanket på midtsommerdagen ble utsatt for en tragisk ulykke... *sukke*


Til sist et bilde fra nærheten der jeg vokste opp, i Trondheimstraktene der jeg var en kort tur innom for å forberede reisen min :)

Lover forresten at det skal komme mange flere blogginnlegg fra meg etterhvert nå :)

, Trondheim

Et lite skogsvesen som er her for den grønne jorda og for vår fremtid på denne vakre planeten, på søken etter glemt visdom og alt det forunderlige og magiske som er her og nå. Kontakt: hvitveispike@hotmail.com

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer


Lenkerhits