april 2017

Vikinghallen på Stiklastadir


I mitt forrige blogginnlegg sa jeg at jeg skulle begynne å poste her mye oftere. Ironisk nok døde dataen min noen dager etterpå, og det kan ta tid før jeg har en velfungerende datamaskin igjen. Heldigvis hadde jeg allerede gjort klart dette innlegget for dere, og nå fant jeg anledning til å poste det :)

I vinter var jeg noen dager på Stiklestad museum, og jeg må gledelig si at en god del har forandret seg siden jeg var der sist. Blant annet har de fått en ny avdeling med vakre og stemningsfulle viking- og middelalderbygninger, virkelig flott laget!

"Stiklastadir befinner seg på det som nå kalles for Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Området består av flere hus og bygningskonstruksjoner og videreutvikles kontinuerlig. Den mest spektakulære bygningen er langhuset, 8 meter bredt og 36 meter langt, som har en gildehall i den ene enden og en boligdel i den andre. Bygningen er konstruert, utrustet og innredet slik man antar at et langhus fra slutten av vikingtiden kunne se ut.

Kunnskapen som ligger til grunn for bygningskonstruksjonen er basert på arkeologiske funn, historiske kilder og på kunnskap om hvordan eldre middelalderbygninger var konstruert. Utskjæringene er i hovedsak kopier basert på arkeologiske funn, og dekoren er typisk «Jellingstil», en type dyreornamentikk."

Anbefaler virkelig å ta turen dit. Jeg håper å vise mer fra museumsområdet i et senere blogginnlegg, for det er så mye spennende å se på. For dem som lurer på hvor i landet dette er, så er det litt nord for Trondheim. Alle har vel hørt om "slaget på Stiklestad"? Om sommeren er det er spel her som handler om historien rundt det hele, og jeg har hørt det er vel verdt å få med seg.

English translation: Ironically my computer died a few days after I last wrote about how I'm going to start blogging again, and it may take some time before I have a functioning computer again. Luckily I had already made ready this post for you :)

I spent a few days at Stiklestad museum, and I must say that there has been some improvements to the place since last time I went there. Among other things, they've got a new department with beautiful and evocative viking and medieval buildings.

"Stiklastadir is a stately viking hall, 36 metres long, 8 metres wide and 7 metres high and with beautiful carvings. The building consists of two large rooms. The banqueting hall and the dwelling hall/house/room. The banqueting hall thus acted as a place where the chief would gather his friends to feasts in order to build alliances and confirm friendships.

The knowledge that underlies the building structure is based on archaeological, historical sources. The woodcarvings are essentially copies based on archaeological finds, and the decor is typical "Jellingstil", a type of animal ornamentation."

Really recommend taking a trip there if you are in the Trondheim area. I hope to show more from the museum area in a later blog entry, for this is but a small part of what there is to see.
Våre jobbantrekk


Inngangsdøren er utrolig flott!
Detaljer i jellingstil


Inne i gildehallen. Veldig stemningsfullt
Detaljer på bordet <3


Mat på gang


Ryper


Vikingløe
#viking #vikinger #vikings #middelalder #middelalderen #treskjæring #historie #historisk #fantasy #eventyr #nisse #stiklestad #stiklestadir #arkitektur #interiør

, Trondheim

Et lite skogsvesen som er her for den grønne jorda og for vår fremtid på denne vakre planeten, på søken etter glemt visdom og alt det forunderlige og magiske som er her og nå. Kontakt: hvitveispike@hotmail.com

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer


Lenkerhits